The Best bookmaker bet365 Bonus

50.000 de lei pentru gestionarea deșeurilor din spațiul de carantinare Sighetu Marmației


În cadrul ședinței de îndată a Consiliului Județean Maramureș defășurată joi, 2 aprilie, aleșii județeni au votat contribuția de 50.000 lei a Consiliului Județean Maramureș, pentru municipiul Sighetu Marmației, în vederea gestionării situației deșeurilor din singurul spațiu de carantinare din județ, aflat pe domeniul public. Aceste deșeuri au nevoie de o atenție specială și nu pot fi gestionate de operatorii de salubritate clasici, în  timp ce toate celelalte spații de carantinare din județul Maramureș sunt domenii private și proprietarii au obligația de a-și asigura contractele cu acești operatori speciali de salubritate.
În cadrul ședinței condusă de președintele Consiliului Județean, Gabriel Zetea, a fost prezentată situația materialelor sanitare și medicale la spitalele în subordinea Consiliului Județean și a stocului de materiale existent la Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului (DGASPC) Maramureș. Totodată, s-a votat pentru alocarea sumei de 450.000 în vederea achizițonării unui aparat de testare rapidă PCR la Spitalul Orășenesc Vișeu de Sus, dar și construirea unui nou laborator pentru testarea populației, în municipiul Sighetu Marmaței.

Lucrări de stabilitate și punere în siguranță a investițiilor la Depozitul Ecologic din Sârbi


Deși la nivel național, întreaga țară traversează o criză economică majoră, instituția Consiliul Județean Maramureș continuă derularea unui contract extrem de important pentru județ, respectiv efectuarea lucrărilor de stabilitate și punere în siguranță a investițiilor realizate la Depozitul Ecologic din satul Sârbi, comuna Fărcașa.
Șeful administrației județene, Gabriel Zetea a precizat că finalizarea Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor reprezintă una dintre direcțiile principale ale componentei de dezvoltare cuprinse în bugetul județului Maramureș, pe anul 2020.  În prezent, sunt în plină desfășurare lucrările de asigurare a amplasamentului pe care s-a construit Centrul de Management Integrat al Deşeurilor de la Sârbi-Fărcaşa, obiectiv important în cadrul proiectului SMID. Datorită problemelor de stabilitate a terenului, în aceste zile se execută saltele de balast, urmând ca, în cel mai scurt timp, să fie efectuate ancorele de mare adâncime.

Măsuri impuse conducătorilor autovehiculelor de marfă, cu o capacitate mai mare de 2,4 tone care revin din străinătate


În contextul măsurilor de prevenire și limitare a răspândirii  infecției cu Coronavirus - COVID19, prin Ordonanța Militară nr.4/2020 au fost impuse mai multe măsuri conducătorilor autovehiculelor de marfă, cu o capacitate mai mare de 2,4 tone care se întorc în țară din străinătate.
         ”Societățile de pe raza județului nostru care efectuează transporturi de marfă au obligația de a respecta prevederile legale stabilite. Astfel, la intrarea în țară pentru protejarea propriilor familii, conducătorii acestor vehicule optează pentru carantinare/izolare, dar nu mai mult de 14 zile, în perioada dintre curse, pentru una dintre modalitățile de protecție: carantinare în spații puse la dispoziție de către angajator;  izolarea la domiciliu împreună cu toate persoanele care locuiesc sau se gospodăresc ori singuri în alt spațiu locativ disponibil; carantinarea la cerere în spațiile puse la dispoziție de către autoritățile administrației publice, cu suportarea cheltuielilor aferente carantinării.

”MaraStrategy” continuă conform planului de implementare a proiectului


    Activitățile din proiectul ”MaraStrategy” implementat de Consiliul Județean Maramureș își continuă etapele conform graficului stabilit și aprobat de Autoritatea de Management.
În acest moment se află în derulare procedurile de achiziții pentru: “Servicii realizare portal servicii online și sistem gestiune GIS, furnizare echipamente IT – servere, UPS, licențe operare server și furnizare licențe GIS”, “Servicii actualizare documente strategice suport – P.A.T.J. Maramureș și elaborarea documentelor”, „Servicii de consultanță realizare Plan Strategic instituțional”, „Servicii realizarea pagină web necesară implementării proiectului Mara Strategy”.
Prin implementarea proiectului se asigură elaborarea unui set de planuri și strategii la nivel județean coerent și armonizat între componentele fundamentale, esențial pentru dezvoltarea teritorială și sectorială. Astfel, Planul de amenajare a teritoriului județean va fi actualizat și corelat cu direcțiile strategice de dezvoltare teritorială.
    Prin proiectul Mara Strategy sectorul economic va fi sprijinit cu elaborarea Planului investițional județean, care va permite o mai bună cunoaștere a nevoilor investiționale, a cerințelor și tendințelor de dezvoltare a afacerilor.

Un aparat rapid de testare ”Real Time PCR” va fi achiziționat de Consiliul Județean pentru Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie


Consiliul Județean Maramureș va cofinanța achiziția platformei integrate de biologie moleculară, echipament medical care se ridică la valoarea totală de 450.000 de lei și este necesar în cadrul Laboratorului de Analize Medicale a Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare, unitate sanitară aflată în subordinea administrației județene. Solicitarea transmisă în data de 17 martie 2020, de către conducerea Spitalului de Boli Infecțioase, a primit avizul imediat al executivului Consiliului Județean, ținându-se cont de numărul foarte mare de servicii medicale acordat în urma creșterii tot mai rapide a infecțiilor respiratorii și a unei noi tulpini de infecție cu coronavirus. Acest aparat rapid de testare ”Real Time PCR” poate fi folosit pentru depistarea coronavirusului și va veni în sprijinul tuturor celor care vor apela la serviciile medicale oferite de Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare.
    ”Așa cum am anunțat încă înainte de declanșarea Stării de Urgență și chiar înainte de a avea primul caz de infectare cu noul coronavirus în România, Consiliul Județean Maramureș a stabilit un buget generos pentru cele două spitale aflate în subordinea instituției județene, Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare și Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie. Totodată, la dispoziția președintelui Consiliului Județean există un fond de rezervă de 1 milion de lei care va fi utilizat exclusiv pentru prevenirea răspândirii infectării cu coronavirus și susținerea măsurilor impuse de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU)”, a precizat șeful administrației județene, Gabriel Zetea, vicepreședinte CJSU.

Modele de afaceri în domeniul economiei circulare, promovate prin proiectul interregional REDUCES


În perioada 10-11 martie 2020, s-a desfășurat a doua întâlnire interregională a proiectului REDUCES, care a reunit la Valencia membrii echipelor de proiect din cele șase regiuni partenere, precum și factori interesați în aplicarea principiilor economiei circulare.
Reprezentanți ai mediului de afaceri, din învățământul universitar și din rândul autorităților locale din Spania, Finlanda (coordonatorul proiectului REDUCES), Bulgaria, Marea Britanie, Olanda, și România au analizat, pe parcursul a două zile, situația dezvoltării economiei circulare pe plan european și modele de afaceri din domeniul economiei circulare, în special în ceea ce privește prelungirea duratei de viață a produselor. Obiectivul întâlnirii a fost de a acela de a promova dezvoltarea durabilă prin utilizarea modelelor de economie circulară, deoarece schimbul de experiențe și cunoștințe în interiorul și între regiuni este esențial pentru elaborarea de planuri de acțiune care să sprijine modele de afaceri sustenabile în fiecare regiune.
Delegația Județului Maramureș a fost compusă din vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș - Ioan Doru Dăncuș, șeful Biroului Relații Internaționale - Mihaela Lițe, consilierul superior Margareta Căpîlnean și factorii interesați - Irina Smical de la Universitatea Tehnică Cluj Napoca – Centrul Universitar Nord Baia Mare și Petre Mitru de la firma MultiNET.

Consiliul Județean Maramureș a aprobat cotizațiile către diferite structuri asociative, pentru anul 2020


În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Maramureș, care a avut loc vineri, 29 februarie, începând cu ora 13:00, în Sala „Bogdan Vodă” a Palatului Administrativ, aleșii județeni au aprobat cotizațiile care urmează a fi plătite de către Consiliul Județean Maramureș pentru diferite structuri asociative, pentru anul 2020.

Prin diverse hotărâri ale Consiliului Județean Maramureș, adoptate în temeiul art. 91 (6), lit. (c) din Legea 215/2001 a administrației publice republicată, județul Maramureș a dobândit calitatea de membru în diferite structuri asociative. De asemenea, în cadrul unor asociații profesionale, județul Maramureș este reprezentat de către persoane numite în cadrul instituției și care ocupă funcții de conducere, acestea având calitatea de membri în următoarele structuri: Asociația Directorilor Economici și Contabililor din Județele din România, Asociația Arhitecților Șefi de Județe din România, Asociația Secretarilor de Județe din România, Asociația Națională a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică din România. Prin aderarea la aceste asociații, Consiliul Județean Maramureș s-a angajat inclusiv la plata unor cotizații stabilite în vederea organizării și funcționării acestora.

Strategie complexă de control a inundațiilor în bazinul hidrografic Tisa Superioară


Printre cele șase proiecte de hotărâre aprobate pentru a fi depuse spre finanțare, în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Județean Maramureș din luna februarie, se numără și proiectul „DIKEINSPECT - Complex flood-control strategy on the Upper Tisza catchment area - Strategie complexă de control a inundaţiilor în bazinul hidrografic Tisa Superioară, Obiectiv Tematic 8 – Provocări comune în domeniul siguranţei şi securităţii”, Prioritatea 1.

Consiliul Județean Maramureș, în calitate de partener, prin Direcția de Dezvoltare și Implementare Proiecte (DDIP), a depus cererea de finanțare și documentele însoțitoare aferente acestui proiect, în vederea accesării de fonduri externe nerambursabile prin Programul de Cooperare Transfrontalieră ENI CBC Ungaria – Slovacia – România – Ucraina, 2014-2020.

2.597 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor de întreținere a drumurilor comunale clasificate din Maramureș, în anul 2020


Vineri, 28 februarie 2020, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Maramureș, aleșii județeni au aprobat repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile comunale, pe anul 2020.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr.6/2020 privind repartizarea pe destinații a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri județene și comunale pe anul 2020 s-a stabilit repartizarea sumei de 12.579 mii lei pentru drumuri județene și comunale pe anul 2020, pe destinații. Astfel, 10.000 mii lei au fost alocați pentru finanțarea chetuielilor privind drumurile județene și 2.597 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile comunale.
Suma de 2.597 mii lei, reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale a fost repartizată unităților administrativ teritoriale din județul Maramureș, în funcție de lungimea și starea tehnică a drumurilor comunale. Din această sumă, 550 mii lei au mers spre orașe și 2.047 mii lei spre comune.

596.895,19 mii lei reprezintă bugetul de cheltuieli pentru județul Maramureș, în anul 2020. Salariile angajaților DGASPC, acoperite pentru șase luni


În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Maramureș, care a avut loc vineri, 29 februarie, începând cu ora 13:00, în Sala „Bogdan Vodă” a Palatlui Administrativ, a fost votat bugetul județului Maramureș pentru anul 2020, care se stabilește la venituri în sumă de 499.774,40 mii lei și la cheltuieli în sumă de 596,895,19 mii lei, cu un deficit de 97.120,79 mii lei, care se acoperă din excedentul anilor anteriori.

În deschiderea ședinței, președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a explicat propria filosofie bugetară, menționând că, în contituirea acestui buget, a întâmpinat piedici mai mari decât anii anteriori. „Există o filisofie bugetară pe care fiecare președinte de consiliu județean o are, iar propunerea de astăzi, la fel ca cele din ultimii trei ani, poartă amprenta mea ca ordonator principal de credite. În comparație cu anii anteriori, când am avut la dispoziție resurse financiare suficiente la dispoziția Consiliului Județean Maramureș, pentru a acoperi cele două părți componente alte bugetului, cea de funcționare și cea de dezvoltare, anul acesta este unul mai dificil”, a subliniat Gabriel Zetea, șeful administrației județene.

The best bookmaker bet365

Free Premuim Templates by BIGTheme

Copyright © 2009-2021  StirileMM.ro