Evaluarea Națională, pe înțelesul părinților și al candidaților

  • Tipărire


Metodologia privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale este un document stufos, care poate fi dificil de parcurs și mai ales de înțeles, în condițiile în care cei interesați sunt încercați, deja, de emoțiile testării care se apropie, și nu suficient de familiarizați cu astfel de regulamente. Echipa didactic.ro a “tradus”, însă, prevederile documentului, pe înțelesul părinților și al viitorilor candidați, astfel încât toată lumea să fie pregătită pentru această experiență:


Despre subiectele la Evaluarea Națională

- Trebuie să fie formulate clar, precis și în strictă concordanță cu programele pentru Evaluarea Națională.

- Trebuie să aibă un nivel mediu de dificultate.

- Trebuie să permită rezolvarea în 120 de minute.

 

Despre sala de examen

- Elevii vor fi așezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică, pe clase.

- Pe ușa fiecărei săli va fi afișată lista cu elevii repartizați în sala respectivă.

- Din sală vor fi eliminate orice materiale didactice care i-ar putea influența pe elevi în elaborarea lucrărilor scrise.

 

Despre ziua examenului de Evaluare Națională

- Accesul elevilor este permis, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei, respectiv până la ora 8,30, în fiecare zi în care se desfășoară probele scrise.

- Probele scrise încep la ora 9,00, moment în care se deschid plicurile sigilate care conțin varianta de subiecte multiplicată, în fiecare sală în care se susține examenul.

- În fiecare sală, asigură supravegherea două cadre didactice de altă specializare decât cea corespunzătoare disciplinei la care se susține proba.

- Din momentul distribuirii subiectelor, niciun elev nu mai poate intra în sală. Elevii care nu se află în sală în momentul distribuirii subiectelor pierd dreptul de a mai susține Evaluarea Națională în sesiunea respectivă. În cazuri excepționale, dacă un elev se simte rău și solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoțit de unul dintre asistenți, până la înapoierea în sala de clasă.

- Unul dintre asistenți va sta în fața clasei, celălalt în spatele clasei și nu au alte preocupări în afară de supraveghere. Asistenții nu au voie să intre în sală cu telefoane mobile, mijloace electronice de calcul, ziare, reviste, cărți.

 

Despre elaborarea lucrărilor

- Pentru elaborarea lucrării scrise, elevii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră. Pentru executarea schemelor și a desenelor folosesc numai creion negru.

- Elevii care doresc să corecteze o greșeală taie fiecare rând din pasajul greșit cu o linie orizontală. Elevii care au corectări numeroase pot să transcrie lucrarea – dacă doresc – fără să depășească timpul stabilit.

 

Despre camerele de luat vederi

- Vor fi dotate cu camere funcționale de supraveghere video și audio:

   Sălile de clasă unde se desfășoară probele pentru Evaluarea Națională;

   Sălile în care se multiplică subiectele;

   Sălile în care se preiau, se evaluează și se depozitează lucrările scrise;

- Înregistrările audio-video din sălile de examen vor fi verificate, prin sondaj, după încheierea probei scrise. În cazul în care la verificarea prin sondaj se constată nereguli sau tentative de fraudă, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile de examen din unitatea de învățământ respectivă.

- Sancțiunile pentru nerespectarea reglementărilor pot merge până la acordarea notei 1 (unu) pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

 

Despre materialele interzise în sala de examen

- Se interzice elevilor să pătrundă în clasă cu orice fel de obiecte precum cele de mai jos:

   manuale, dicționare, notițe, însemnări care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor;

   ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete;

   telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare care permite conectarea la internet/rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

 

Despre acțiunile interzise în timpul elaborării lucrării:

-   Se interzice candidaților:

   Să comunice între ei sau cu exteriorul;

   Să copieze;

   Să transmită materiale care permit copiatul;

   Să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

http://www.telegrama.ro/index.php?option=com_k2&view=item&id=41162:evaluarea-na%C8%9Bionala%2C-pe-in%C8%9Belesul-parin%C8%9Bilor-%C8%99i-al-candida%C8%9Bilor&Itemid=108